Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ειδικεύσεις Αγροτικής Οικονομίας, Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας, Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων, Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων, Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής, Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυτοπροστασίας, Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης, Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Οινολογίας και Αμπελουργίας. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι φοιτητές μπορούν μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. (Περισσότερα...)