Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για:

α) την αγορά και τοποθέτηση είκοσι δύο (22) καθισμάτων συνεδριακού χώρου με ανακλινόμενη έδρα πακτωμένα, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η Τρίτη 10/04/2016 και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα υποβληθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Ελευθερία Φυτοπούλου  (τηλ. 2310 99 8778, efytopou@agro.auth.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από την Γραμματεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 14:00 (Τηλ. 2310998778/2310998865 info@agrofor.auth.gr).

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Καθηγητής

 

 

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ

Δειτε επισης