ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο Όροφο του Κτιρίου της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστημιούπολη
54124 
Θεσσαλονίκη                                          Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού:  Δευτέρα - Παρασκευή (09:00 - 16:00)