Απόφαση ΕΕΕ για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του...

08 Μάι, 2017
Απόφαση ΕΕΕ για την πλήρωση θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του...

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 03 Μαΐου 2017, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Δ....

02 Δεκ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Δ....

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Αναπληρωτή...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Στέφανου...

02 Δεκ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Στέφανου...

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 12:00, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Επίκουρου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Ιωάννη...

02 Δεκ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Ιωάννη...

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 13:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Λέκτορα...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Δ....

02 Δεκ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Δ....

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 16:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Επίκουρου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

02 Δεκ, 2016
Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

02 Δεκ, 2016
Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Αθανάσιου...

02 Δεκ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για εξέλιξη του κ. Αθανάσιου...

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:30, με θέμα την κρίση για εξέλιξη του Επίκουρου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

02 Δεκ, 2016
Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

02 Δεκ, 2016
Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

24 Νοέ, 2016
Πρόσκληση συνεδρίασης για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του...

Ανακοινώνεται η πρόσκληση για σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για μονιμοποίηση του κ. Αναστάσιου...

14 Νοέ, 2016
Απόφαση ΕΕΕ για την κρίση για μονιμοποίηση του κ. Αναστάσιου...

Μετά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 11:30, με θέμα την κρίση για...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ