Μεταξύ της Σχολής μας και του Γεωπονικού Ινστιτούτου του Ρωσικού Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών, του δεύτερου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου στη Ρωσία, έχει υπογραφεί συμφωνία βάσει της οποίας υλοποιούνται κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. 

Η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων έχει ως στόχο την ίδρυση ακαδημαϊκών σχέσεων και τη συνεργασία στην διδασκαλία και την έρευνα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, τα πεδία της συμφωνίας είναι η ανταλλαγή φοιτητών και Καθηγητών, η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η διοργάνωση κοινών διαλέξεων και σεμιναρίων και πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Συμφωνίας

Κοινές Δράσεις:

    

- 1ST STUDENT CONFERENCE ON AGRICULTURE 2ST STUDENT CONFERENCE ON AGRICULTURE