Η συνεργασία με ένα από τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια της Ρωσίας προωθεί την επίτευξη των υψηλών ακαδημαϊκών και αναπτυξιακών στόχων της Σχολής.