Μεταξύ της Σχολής μας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Justus Liebig University Giessen (JLU), στη Γερμανία, έχει υπογραφεί συμφωνία βάσει της οποίας υλοποιούνται κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. 

Η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων έχει ως στόχο την ίδρυση ακαδημαϊκών σχέσεων και τη συνεργασία στην διδασκαλία και την έρευνα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, τα πεδία της συμφωνίας είναι:

- Ανταλλαγή φοιτητών και Καθηγητών

- Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων

- Διοργάνωση κοινών Διαλέξεων και Σεμιναρίων

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας