Το Αγρόκτημα είναι ο φυσικός χώρος του Τμήματος Γεωπονίας, όπου εδώ και 78 χρόνια οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές εκτελούν τις πρακτικές τους ασκήσεις, εφαρμόζουν πειραματικές μεθόδους και υλοποιούν το ερευνητικό τους έργο. Στην περίπου 1.800 στρεμμάτων έκταση του Αγροκτήματος υπάρχουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές καλλιέργειες, εκτροφές αγροτικών ζώων, καθώς και πρότυπες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν ακόμη 21 κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι άθλησης των φοιτητών. Δύο από τα προαναφερθέντα κτίρια (κλασικά πέτρινα) χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για τις γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Γεωπονίας, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, ενώ τα υπόλοιπα 19 κτίρια ανήκουν σε Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας και καλύπτουν διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητές τους. Επίσης, υπάρχουν μηχανήματα και εργαλεία για την αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης, καθώς και εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων και επεξεργασίας φυτικών και ζωικών προϊόντων.  Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι σε έκταση του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου έχουν εγκατασταθεί κήποι λαχανικών για τους πολίτες της περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Περισσότερα...