Η Σχολή, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες της να ταξιδέψουν σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής για να σπουδάσουν, να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή τους εργασία, να ασκήσουν την πρακτική τους, ακόμη και να εργαστούν.  Σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές/τριες δικαιούνται επίδομα για να καλύψουν μέρος των εξόδων τους ανάλογα με το κόστος ζωής της χώρας υποδοχής, καθώς και υποτροφίες.

 

Sidebar