Η Σχολή μας αναπτύσσει σειρά δράσεων απευθυνόμενη σε μαθητές και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Α.Π.Θ. την Κυριακή», οι οποίες  προσφέρονται δωρεάν με την εθελοντική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών/τριων ορισμένες Κυριακές κάθε έτους. Ειδικότερα, οι θεματικές των προγραμμάτων είναι: «Ο μικρόκοσμος των εντόμων», «Η σημασία της διατροφής», «Φυτά που μιλούν», «Τα αρωματικά φυτά», «Τα προϊόντα του ξύλου που χρησιμοποιούμε», «Γνωριμία με το ξύλο ως μοναδική βιολογική πρώτη ύλη», «Ξενάγηση στο μουσείο Άγριας Πανίδας», «Φυτά: Οι γνωστοί μας άγνωστοι».

Περισσότερα