Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της κοινωνίας για κατανάλωση υγιεινών προϊόντων αλλά και τις ανάγκες των παραγωγών για αποδοτική βιολογική παραγωγή δημιούργησε, στη στροφή του αεροδρομίου, (χάρτης) το πρότυπο Βιολογικό Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Το πρότυπο Βιολογικό Αγρόκτημα είναι το πρώτο που υπάρχει πανελλαδικά και θα χρησιμοποιείται τόσο για την εκπαίδευση των φοιτητών στις αρχές της βιολογικής γεωργίας όσο και για την διάχυση των σχετικών γνώσεων στην ελληνική κοινωνία.

Στόχος

Στόχος του πρότυπου Βιολογικού Αγροκτήματος αποτελεί η προώθηση εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικών (βιολογική καταπολέμηση, τοπικές ποικιλίες, καλλιεργητικές τεχνικές κ.α.) για ένα υγιές περιβάλλον στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπαίδευση των φοιτητών μας και η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και της κοινωνίας σχετικά με τη βιολογική γεωργία.  

Δράσεις

Στο Βιολογικό Αγρόκτημα εφαρμόζονται επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα, με σκοπό την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, τα οποία δεν περιέχουν χημικά υπολείμματα, αλλά και τεχνικές που θα διατηρούν ή ακόμη και θα βελτιώνουν τους φυσικούς πόρους. Το Αγρόκτημα έχει επιδεικτικό χαρακτήρα και είναι ανοιχτό στους βιοκαλλιεργητές αλλά και τους καταναλωτές. Προγραμματίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια για κάθε ενδιαφερόμενο, δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών άλλα και μικρής κλίμακας πωλήσεις βιολογικών προϊόντων (σπορόφυτων και λαχανικών).