Η Σχολή μας έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και εν γένει επιστημονικό τομέα. Με τη δικτύωση μεταξύ των δύο φορέων και την από κοινού αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και τεχνογνωσίας πραγματοποιείται η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Συμφωνία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας