ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο Όροφο του Κτιρίου της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

                                          Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού:  Δευτέρα - Παρασκευή (09:00 - 15:00)