Καταλαμβάνει έκταση 62 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η εκπαίδευση των φοιτητών / τριων της Σχολής, αλλά και των μαθητών που τον επισκέπτονται. Στο χώρο του στεγάζεται και θερμοκήπιο για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες της Σχολής. (Περισσότερα...)