Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στους/στις φοιτήτριές του να ασκήσουν την πρακτική τους εξάσκηση στις  άρτια εξοπλισμένες υποδομές που διαθέτει.

Sidebar