Δάσος έκτασης 58.000 στρεμμάτων στις νότιες πλαγιές του Χολομώντα. Στο χώρο του έχουν κατασκευαστεί κτίρια για την υποστήριξη της έρευνας στη Δασολογία. Εκεί στεγάζεται και το Δασικό Μουσείο. (Περισσότερα...)