Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 • Απόστολος Π. Αποστολίδης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Χρήστος Δόρδας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας
 • Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Γεωπονίας

 • Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας
 • Δημήτριος Μόσχου, Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής μηχανικής
 • Μελπομένη ΑυδήΚαθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Ζωικής Παραγωγής
 • Αθανάσιος Μολασιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
 • Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Φυτοπροστασίας
 • Αικατερίνη Καραμανώλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
 • Δημήτριος ΓερασόπουλοςΚαθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Μάριος Σαπουντζής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
 • Ιωάννης ΓήταςΚαθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
 • Ελένη Αβραάμ, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
 • Παρασκεύη Αλιζώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τομέα Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Νικόλαος Παραλυκίδης, εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.