Φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συνεταιριστικές οργανώσεις αλλά και ομάδες παραγωγών μπορούν να ζητήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους.

Υποβάλετε το αίτημα σας στην παρακάτω φόρμα υποβολής αιτήματος

Εκπαίδευση κατά παραγγελία