Οι ενδιαφερόμενοι για εκπαίδευση μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους κάθε φορά που προκηρύσσεται ένα σεμινάριο και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για Γεωπόνους 

Υποβάλετε το αίτημα σας στην παρακάτω φόρμα υποβολής αιτήματος

Συνημμένα αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgoud@auth.gr