Οι ενδιαφερόμενοι για εκπαίδευση μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους κάθε φορά που προκηρύσσεται ένα σεμινάριο και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ανακοίνωσης.

Υποβάλετε το αίτημα σας στην παρακάτω φόρμα υποβολής αιτήματος

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους

Συνημμένα αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgoud@auth.gr