Μέσα από οργανωμένες επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη Σχολή, επαγγελματίες και φορείς ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη Γεωπονία και Δασολογία. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και πρακτικών που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά και εμπειρικά δεδομένα, ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Sidebar