Η Σχολή δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού να γνωρίσουν τη Σχολή, καθώς και  τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει. Για το σκοπό αυτό υλοποιούνται δύο προγράμματα. Το ένα περιλαμβάνει οργανωμένες παρουσιάσεις σε σχολεία και το δεύτερο δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο μεμονωμένα να συμμετάσχει στα δρώμενα της Σχολής (ξενάγηση στους χώρους και τις υποδομές της, παρακολούθηση μαθημάτων σε αμφιθέατρο και εργαστήριο, επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, στη φοιτητική λέσχη κλπ).

Και τα δύο προγράμματα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες  χρονικές περιόδους. Για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται επικοινωνία με τον υπεύθυνο της Σχολής μετά το αίτημα που υποβάλλεται στη σχετική φόρμα. Επίσης, για την υποστήριξή τους έχει παραχθεί και διανέμεται το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.