Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη, 54636

+30 2310 998778

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος τηλεφωνικά ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.

Γραφείο Κοσμήτορα
2310 998 820 
apaposto@agro.auth.gr
Προσωπικό
Σοφία Τσώχου
2310 998 778
info@agrofor.auth.gr, stsochou@agro.auth.gr
Γιάννης Δεληγιωργάκος
2310 998 862
ideli@agro.auth.gr, ideligiorgakos@gmail.com
Ματίνα Γκουντουλούδη
2310 998 865 
info@agrofor.auth.gr, sgoud@agrofor.auth.gr