Οι φοιτήτες/τριες της Σχολής μπορούν να προωθούν τα θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους σε θέματα υγείας και των παροχών τους μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι δράσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι: α) Εθελοντική Αιμοδοσία, β) Παροχές σε ΑμεΑ, γ) Διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δ) Υγειονομική περίθαλψη.  (Περισσότερα...)