Τα εργαστήρια κάθε Τομέα με τον άρτιο εξοπλισμό που διαθέτουν και την εξειδίκευση των επιστημόνων που εργάζονται εκεί, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ακόμα και τις πιο σύνθετες εργαστηριακές αναλύσεις. Αυτές γίνονται μετά από αίτημα συγκεκριμένου φορέα ή ενδιαφερόμενου ιδιώτη.

(Υπάρχουν και οι πίνακες εργαστηρίων κάτω από αυτή την παράγραφο)

Υποβάλλετε το αίτημα σας στη φόρμα που ακολουθεί:

Εργαστηριακές αναλύσεις