Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει μακρά ιστορία, καθώς το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωπονίας ήταν από τα πρώτα που λειτούργησαν, το 1927 και το 1928 αντιστοίχως, στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ίδρυσή τους αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής που συνέτεινε στην ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Στην μακρόχρονη ιστορία των δύο Τμημάτων της Σχολής, υπολογίζεται ότι έχουν υπάρξει περισσότεροι από 15000 απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας και 8000 του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που με τις γνώσεις τους έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας και στη διεθνή παρουσία της Σχολής μας.