Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γάνδης ως ενεργός εταίρος σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και επιστημονικά δίκτυα ενδυναμώνει την ελληνοβελγική συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας.