Αποτελεί μια πρωτοβουλία των φοιτητών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που έχει ως στόχο την προώθηση εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικών για ένα υγιές περιβάλλον στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις της Λέσχης, επιδιώκεται η ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και κοινωνίας σχετικά τη βιολογική γεωργία, την ορθή διαχείριση των αγροτικών/οργανικών υπολειμμάτων, την πράσινη ενέργεια, καθώς και τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά.