Σκοπό της λέσχης αποτελεί η συστηματική συλλογή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών της Σχολής και η δημοσιοποίησή τους σε ιστοχώρο της Κοσμητείας. Στις αναρτημένες εργασίες της λέσχης έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός ή επαγγελματίας που αναζητά λύσεις σε προβλήματα της καλλιέργειάς του, αξιολογεί μια πιθανή επιχειρηματική του ιδέα ή απλά επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε ένα θέμα. Η διάχυση της γνώσης στην κοινωνία γίνεται άμεσα και οι φοιτητές/τριες κάνουν το πρώτο βήμα τους στο χώρο που θα κληθούν να δράσουν σύντομα ως επαγγελματίες.