Το μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εμβαδού 500  τ.μ. στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κτίριο Α’, στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Τα εκθέματά του που έχουν συγκεντρωθεί μετά από προσπάθεια 40 ετών, ξεπερνούν τα 200 διαφορετικά είδη. Επίσης εκτίθενται ενυδρεία που φιλοξενούν 10 χαρακτηριστικά είδη της ιχθυοπανίδας της χώρας μας. (Περισσότερα...)