Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων με το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ προωθούν την επιστημονική πληροφόρηση, την καινοτομία και την ανάπτυξη της γνώσης.