Σε σχολικές μονάδες παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, να γνωρίσουν τη Σχολή, καθώς και  τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει. Το  πρόγραμμα πραγματοποιείται  σε συγκεκριμένες  χρονικές περιόδους. Για τη συμμετοχή σε αυτό απαιτείται επικοινωνία με τον υπεύθυνο της Σχολής μετά το αίτημα που υποβάλλεται στην παρακάτω φόρμα.

Παρουσιάσεις σε σχολεία