Στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σύγχρονες εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη πειραματικών φυτειών και την προώθηση της καλλιέργειάς τους στην τοπική κοινωνία. (Περισσότερα...)