Η Σχολή διαθέτει μέρος της έκτασης που ανήκει στο Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα σε μικρούς κήπους ιδιωτικής χρήσης για την καλλιέργεια χειμερινών και καλοκαιρινών κηπευτικών με ορθές βιολογικά πρακτικές. Οι κήποι αυτοί ενοικιάζονται σε πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τους καλλιεργούν για να παράγουν γεωργικά προϊόντα που θα καταναλωθούν σε οικογενειακό επίπεδο και σύμφωνα με τις υποδείξεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Οι φοιτητές/τριες και το επιστημονικό προσωπικό της Σχολής προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτική και υλοποιούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιδείξεις για την υποστήριξη των νέων βιοκαλλιεργητών.

Περισσότερα...