Η ποιότητα των σπουδών στα Τμήματα της Σχολής μας είναι υψηλού επιπέδου βάσει διεθνών κριτηρίων (ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ). Επίσης είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τα προγράμματα σπουδών σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεγονός που προάγει την κινητικότητα των φοιτητών και τη διεύρυνση της δραστηριοποίησής τους στην αγορά εργασίας. Η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου αποτελούν οργανικό κομμάτι της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής μας και ορίζουν την τεκμηριωμένη βάση του μελλοντικού της σχεδιασμού.

Περισσότερα...