Η συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Μονάχου διαμορφώνει ένα ανοιχτό ακαδημαϊκό περιβάλλον διάχυσης της γνώσης και διασύνδεσης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.