Τα Πανεπιστημιακά Δάση Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Χαλκιδικής έχουν παραχωρηθεί κατά νομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΦΠ), τη διεξαγωγή  δασικής έρευνας και πρότυπης άσκησης δασοπονίας και  δασικής διοίκησης.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες 2ου, 3ου και 4ου έτους, για τη λήψη πτυχίου τους σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής ΔΦΠ.

(Περισσότερα...)

Sidebar