Οι ανάγκες σίτισης των φοιτητών/ τριων, αλλά και μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος καλύπτονται πλήρως και ποιοτικά από τη λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης.

Παράλληλα, η Φοιτητική Λέσχη  καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τα νοσήλια των φοιτητών του Α.Π.Θ. που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα.

(Περισσότερα...)