Στη Σχολή οι φοιτητές/τριες εκφράζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους και δραστηριοποιούνται μέσα από τα συλλογικά όργανα που συγκροτούν.