Το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ιδιώτη, καθώς και να έχει την ιδιότητα του μόνιμου συμβούλου, τόσο σε οικονομικά όσο και σε τεχνικά και γεωπονικά θέματα. Επίσης, στις συμβουλευτικές προτάσεις πέρα από τις εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μπορεί να προσφέρει συμβουλευτική σε διαδικασίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τις κτηνοτροφικές μονάδες

Υποβάλλετε το αίτημα σας στη φόρμα που ακολουθεί:

Συμβουλευτική