Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ενισχύει την εξωστρέφεια και τη δυναμική που έχει αναπτύξει ως μέλος δικτύων με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή επαγγελματικούς φορείς υψηλού κύρους. Τα διεθνή βραβεία και οι διακρίσεις του ερευνητικού έργου που παράγει την καθιστούν αξιόπιστο εταίρο σε συνεργασίες ακαδημαϊκού ή οικονομικού ενδιαφέροντος με γνώμονα τη «σοφή διαχείριση της γνώσης». Η διάχυση των πορισμάτων της έρευνας και των εφαρμογών της έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της σε κοινές δράσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις.