Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών είναι ΝΠΔΔ και διαχειρίζεται τα πανεπιστημιακά δάση του Περτουλίου Τρικάλων και του Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Εκπονεί δασοτεχνικά έργα και μελέτες, οργανώνει τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών της Σχολής, μεριμνά για τη φύλαξη και την προστασία των δασών και αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. (Περισσότερα...)