Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αριθμεί 83 μέλη διδακτικού προσωπικού, 47 μέλη εργαστηριακού-διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, 2859 προπτυχιακούς φοιτητές και 12500 αποφοίτους γεωπόνους.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωπονίας οργανώνονται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Αγροτικής Οικονομίας
Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ζωικής Παραγωγής
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Φυτοπροστασίας
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας

Εργαστήριο που ανήκει στο Τμήμα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ