Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αριθμεί  44 μέλη διδακτικού προσωπικού, 19 μέλη βοηθητικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και περίπου 1100 προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι οργανωμένες σε πέντε κατευθύνσεις:

Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο που ανήκει στο Τμήμα:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ