Η Σχολή καθιερώνει την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με το πρόγραμμα «υιοθεσία περιοχής». Κάθε ακαδημαϊκό έτος σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης για την περιοχή η οποία επιλέγεται με κλήρωση μετά από αίτημα που υποβάλλει αρμόδιος φορέας (Δήμος, Περιφέρεια, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών). Η διαδικασία περιλαμβάνει αξιολόγηση της περιοχής που εξετάζεται, προσδιορισμό των αναγκών της και πρόταση σχεδίου για τη βελτίωση ή των αναπροσανατολισμό της γεωργικής της εκμετάλλευσης. Εκπονούνται μελέτες και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις μέσα από την ανάληψη ερευνητικών δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται από φοιτητές/τριες με την επίβλεψη των καθηγητών/τριων της Σχολής. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η Σχολή συντονίζει εκδηλώσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης (ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις σε τοπικά ΜΜΕ, συμβουλευτική) με τρόπο που να ωφελείται ο τοπικός αγροτικός πληθυσμός. Με βάση τις τοπικές συνθήκες άλλα και τις παγκόσμιες νέες τάσεις της επιστήμης και της αγοράς οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μεγιστοποιούν τις παραγωγικές τους επιδόσεις και διαμορφώνουν μία νέα αντίληψη για τη διαχείριση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Η έναρξη υποβολής αιτημάτων συμμετοχής θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Υιοθεσία Περιοχών