Η Σχολή αναπτύσσει δράσεις όχι μόνο για τη βελτίωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, αλλά και την υποδειγματική διαδικασία μεταποίησης των προϊόντων με στόχο την άριστη ποιότητα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια έχει δημιουργήσει μονάδες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων που υπόκεινται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

Sidebar