Η Σχολή διαθέτει πλήθος υποδομών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Την αποτελούν φυσικές εκτάσεις αγροκτημάτων και δασών, καθώς και κτιριακά συγκροτήματα για τις ανάγκες των φοιτητών και ερευνητών. Επίσης, από τις δράσεις που αναπτύσσονται στις υποδομές της Σχολής επωφελούνται οι πληθυσμοί των κατοίκων που ζουν εκεί, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που μεταφέρουν οι καθηγητές και οι φοιτητές σε αυτούς κατά την επιτέλεση εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.