Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο μεμονωμένα να συμμετάσχει στα δρώμενα της Σχολής (ξενάγηση στους χώρους και τις υποδομές της, παρακολούθηση μαθημάτων σε αμφιθέατρο και εργαστήριο, επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, στη φοιτητική λέσχη κλπ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Οι χρονικές περίοδοι υλοποίησης ανακοινώνονται στον ιστοχώρο της Σχολής όπου και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το αίτημα  του στην παρακάτω φόρμα.

Φοιτητής για μια ημέρα