Απόστολος Π. Αποστολίδης
Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας
Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος