Σε συνεργασία με το Ρωσικό Πανεπιστήμιο φιλίας των Λαών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται η λειτουργία Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Βιολογική Γεωργία».